Lắp 2 cột lọc thô lọc nước giếng tại Đức Hòa, Long An

  • Hạng mục: Lọc nước giếng sinh hoạt
  • Chủ đầu tư: Anh Lý
  • Địa chỉ: Đức Hòa, Long An
  • Nguồn nước cấp: Nước giếng khoan
Bình luận (0 bình luận)