Lắp đặt 3 trụ lọc thô đầu nguồn tự động sục rửa tại Thủ Đức

  • Hạng mục: Lắp đặt 3 trụ lọc thô tự động sục rửa
  • Chủ đầu tư: Anh Đạt
  • Địa chỉ: Thủ Đức
  • Nguồn nước cấp: Nước giếng
Bình luận (0 bình luận)