Lắp máy lọc nước bán công nghiệp 100 lít/h đại học Nguyễn Tất Thành

  • Hạng mục: Lắp máy lọc nước bán công nghiệp 100 lít/h
  • Chủ đầu tư: Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Địa chỉ: Quận 4
  • Nguồn nước cấp: Nước máy
Bình luận (0 bình luận)