Bộ 3 trụ lọc inox lọc nước giếng nhiễm phèn tại Cần Đước, Long An

  • Hạng mục: Bộ 3 trụ lọc inox
  • Chủ đầu tư: Anh Tài
  • Địa chỉ: Cần Đước, Long An
  • Nguồn nước cấp: Nước giếng
Bình luận (0 bình luận)