Bộ 2 trụ lọc nước giếng tại Củ Chi

  • Hạng mục: Lọc nước giếng nhiễm phèn cho sinh hoạt hộ gia đình
  • Chủ đầu tư: Chú Sáu
  • Địa chỉ: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nguồn nước cấp: Nước giếng khoan
Bình luận (0 bình luận)