Bộ lọc nước thủy cục 3 trụ lọc 1252 nhà anh Hải

  • Hạng mục: Lọc thô cho nước giếng khoan sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
  • Chủ đầu tư: Anh Hải
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh
  • Nguồn nước cấp: Nước thủy cục
Bình luận (0 bình luận)